VÝROBA FOREM

Pro sériovou výrobu plastů je ve většině případů nutná forma, která dává konečnému výrobku jeho tvar.

KONSTRUKCE A VÝROBA FOREM

Naší primární výrobní technologií je vstřikování plastů a s tím souvisí požadavky zákazníků na konstrukci a výrobu vstřikovacích forem. Ve většině případů navrhujeme vstřikovací formu na základě modelu plastového dílu, který tvoříme se zákazníkem, ale můžeme zajistit výrobu formy i na základě dokumentace dodané klientem, ideálně ve formě digitálního 3D modelu.

mold drawing

FORMY PRO VÝROBU PLASTŮ

Nejdůležitějším prvkem výrobní technologie je nástroj, v našem případě vstřikovací forma pro sériovou výrobu plastů.

Naše společnost zajišťuje nejen výrobu plastových dílů, ale také technologii nezbytnou pro výrobu plastů. Konstrukce forem je velmi důležitá část výrobního procesu a je jí věnována zvláštní péče.

Při konstrukci i výrobě forem jsou používány všechny dostupné moderní metody. Zaformování plastového výrobku navazuje na model dílu zpracovaný v některém ze 3D digitálních formátů. Po zaformování se pracuje na konstrukci formy, jejím vtokovém a chladícím systému, probíhá kontrola pohyblivých částí, kolize prvků, přesahů, tolerancí apod. Pokud je to potřeba, je možné simulovat plnění vtokového systému a dutiny výrobku. Takto lze optimalizovat způsob plnění formy a ovlivnit výsledné vlastnosti plastového dílu ještě před zahájením výroby. Konstrukce forem je moderní věda navazující na léta praxe.

Po ukončení konstrukčních prací jsou jednotlivé části formy opět v digitální podobě převedeny do řídícího programu numericky řízených strojů – CNC frézky, elektroerosivní hloubičky, drátové řezačky a celá řada dalších strojů a zařízení. Tímto způsobem výroby je zajištěno, že tvarové části forem jsou naprosto identické s technickou dokumentací formy a výrobní doba je zkrácena na nezbytné minimum.

Více podrobností o principech výroby plastů a jednotlivých fázích vývoje a sériové produkce najdete na webu vyrobaplastu.eu.

MÁME EXPERTY V OBORU

ps
V rámci Moravskoslezského inovačního centra má naše společnost zastoupení v sekci expertů pro produktový a průmyslový design, kde jsme se podíleli na několika úspěšných projektech včetně návrhu a realizace forem.
Expert programu TechArt, Moravskoslezské inovační centrum

CHCETE VĚDĚT VÍCE?

  +420 722 309 309

PŘÍKLADY NAŠÍ PRÁCE

plastic injection
plastic injection
plastic injection

NAŠE SLUŽBY

Naše služby jsou orientovány na výrobu a zpracování plastových dílů a výrobků pro průmyslový i spotřebitelský sektor. Základní segmenty naší práce jsou uvedeny níže.

PRŮMYSLOVÝ DESIGN

Nové projekty řešíme včetně kompletního návrhu tvaru budoucího plastového dílu nebo výrobku.

VSTŘIKOVACÍ FORMY

Dodáváme vstřikovací formy pro plastové díly všech tvarů a velikostí včetně návrhu tvaru a konstrukce dílu.

PLASTOVÉ VÝLISKY

Realizujeme sériovou výrobu dílů vstřikováním plastů včetně případné kompletace nebo montáže.

OCHRANA
TRUBEK

Pod licencí firmy Drilltec Inc. vyrábíme plastové protektory pro ochranu závitů trubek pro těžbu ropy.

NAŠE VÝROBKY

Souběžně s realizací projektů a výroby pro zákazníky vyrábíme a prodáváme řadu vlastních produktů pro nejrůznější segmenty trhu.

Plastové podlahy

Modulární podlahová krytina z plastu tvořená čtvercovými segmenty rozměr 25x25cm.

Ochrana závitů

Plastové protektory jsou ochranou závitů olejářských trubek pro transport a sklad.

Plastové patky

Plastové patky jsou opěrným prvkem a ochranou podlahy pro montované regály.

Gumové podlahy

Velmi odolná a pružná modulární podlaha o rozměru segmentu 50x50cm.

Plastová ucha

Plastová ucha různých tvarů a barev slouží jako odnosný prvek kartonových obalů.

Plastové šachty

Šachty slouží k zabudování vodoměru a armatur na přípojkách do vodovodní sítě.

Plastové trubky

Plastové trubky průměru 25-630mm pro výstavbu sítí vodovodů a kanalizace.

Plastové terče

Podložky pod dlažbu, nebo také plastové terče slouží pro suchou pokládku dlažby.

TELEFON

+420 722 309 309

KANCELÁŘ

9:00 – 16:00

TELEFON

+420 722 300 300

KANCELÁŘ

9:00 – 16:00

POŽÁDEJTE SI O NABÍDKU

Pošlete nám informaci o vašem projektu nebo produktu a my vám připravíme nabídku.