PRŮMYSLOVÝ DESIGN

Je návrh tvaru a vzhledu plastového dílu s ohledem na jeho funkci, způsob výroby a požadované vlastnosti.

VÝVOJ PLASTOVÝCH DÍLŮ

Stačí nám popis plastového dílu nebo jednoduchý náčrtek a jeho funkce. O zbytek práce spojené s designem výrobku se postaráme sami. Nicméně prodává nejen design výrobků, ale také odpovídající cena. Výsledkem designu bez vazby na technologické možnosti a výrobní náklady může být neprodejný plastový výrobek.

industry design

VZHLED & FUNKCE

Design výrobků z plastu je specifickou činností. Požadavky na vzhled a funkci plastových dílů se musí skloubit z možnostmi technologie výroby plastů. Máme v této činnosti dlouholeté zkušenosti a pomáháme našim partnerům najít ideální řešení nejen z hlediska vzhledu, funkce a užitných vlastností, ale i nákladů na samotnou výrobu plastů.

Průmyslový design výrobků z plastu je komplexem několika odborných činností. Neřeší se jen vzhled plastového dílu, ale souběžně jeho funkční vlastnosti, technologické možnosti jeho výroby a také ekonomika výroby dílu i nástroje.

Proces návrhu plastového dílu vychází z představy klienta a zahajuje se většinou zhotovením několika skic, ze kterých se pak vybere ta nejvíce odpovídající zadání. Vybraný tvar je pak v počítači zpracován do navržené podoby. Modelovací software umožňuje mimo jiné také simulovat konečné provedení plastového dílu včetně barevného řešení, definovat váhu a testovat mechanické zatížení nebo ověřit pozice a funkčnost pohyblivých dílů.

Následuje výroba reálného modelu, nejčastěji formou 3D tisku. Hotový model je možné si prohlížet i testovat mechanické vlastnosti nebo interakci v sestavě. Je možné opakovaně provádět korekce a úpravy, až do konečné podoby dílu. Po dokončení finální podoby dílu se upřesní ekonomika výroby, předběžná cena nástroje a vlastního plastového výrobku.

Design výrobku je v této fázi dokončen včetně ověření ekonomiky a základních funkcí. Hotový digitální model je v elektronické podobě připraven k dalšímu zpracování – návrhu formy a její výroby.

Více podrobností o principech výroby plastů a jednotlivých fázích vývoje a sériové produkce najdete na webu vyrobaplastu.eu.

MÁME EXPERTY V OBORU

ps

V rámci Moravskoslezského inovačního centra má naše společnost zastoupení v sekci expertů pro produktový a průmyslový design, kde jsme se podíleli na několika úspěšných projektech.

Expert programu TechArt, Moravskoslezské inovační centrum

CHCETE VĚDĚT VÍCE?

  +420 722 309 309

PŘÍKLADY NAŠÍ PRÁCE

industry design
industry design
industry design
industry design
industry design

NAŠE SLUŽBY

Naše služby jsou orientovány na výrobu a zpracování plastových dílů a výrobků pro průmyslový i spotřebitelský sektor. Základní segmenty naší práce jsou uvedeny níže.

PRŮMYSLOVÝ DESIGN

Nové projekty řešíme včetně kompletního návrhu tvaru budoucího plastového dílu nebo výrobku.

VSTŘIKOVACÍ FORMY

Dodáváme vstřikovací formy pro plastové díly všech tvarů a velikostí včetně návrhu tvaru a konstrukce dílu.

PLASTOVÉ VÝLISKY

Realizujeme sériovou výrobu dílů vstřikováním plastů včetně případné kompletace nebo montáže.

OCHRANA
TRUBEK

Pod licencí firmy Drilltec Inc. vyrábíme plastové protektory pro ochranu závitů trubek pro těžbu ropy.

NAŠE VÝROBKY

Souběžně s realizací projektů a výroby pro zákazníky vyrábíme a prodáváme řadu vlastních produktů pro nejrůznější segmenty trhu.

Plastové podlahy

Modulární podlahová krytina z plastu tvořená čtvercovými segmenty rozměr 25x25cm.

Ochrana závitů

Plastové protektory jsou ochranou závitů olejářských trubek pro transport a sklad.

Plastové patky

Plastové patky jsou opěrným prvkem a ochranou podlahy pro montované regály.

Gumové podlahy

Velmi odolná a pružná modulární podlaha o rozměru segmentu 50x50cm.

Plastová ucha

Plastová ucha různých tvarů a barev slouží jako odnosný prvek kartonových obalů.

Plastové šachty

Šachty slouží k zabudování vodoměru a armatur na přípojkách do vodovodní sítě.

Plastové trubky

Plastové trubky průměru 25-630mm pro výstavbu sítí vodovodů a kanalizace.

Plastové terče

Podložky pod dlažbu, nebo také plastové terče slouží pro suchou pokládku dlažby.

TELEFON

+420 722 309 309

KANCELÁŘ

9:00 – 16:00

TELEFON

+420 722 300 300

KANCELÁŘ

9:00 – 16:00

POŽÁDEJTE SI O NABÍDKU

Pošlete nám informaci o vašem projektu nebo produktu a my vám připravíme nabídku.